Innovaties in Management Education

Innovatieblog nr. 13

Innovaties in management education - deel 1

Henry Mintzberg heeft in zijn boek Managers Not MBA’s: A Hard Look at the Soft Practice of Managing and Management Development (http://www.amazon.com/Managers-Not-MBAs-Management-Development/dp/1576753514/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1401862721&sr=8-1&keywords=mintzberg+managers+not+mba) de kern van problematiek weergegeven: Te veel management education vindt plaats in de collegezalen van de business schools en te te weinig aandacht wordt besteed aan de implementatie in de managementpraktijk.

Nu bedrijven, managers en ook business studenten steeds kritischer worden bij het investeren van tijd en geld in opleiden verwacht ik dat het de volgende innovaties zal versnellen:

- De “Massive open online courses” (MOOC) zullen steeds meer in belang toenemen. Ze zijn zeer laagdrempelig en de kosten zijn laag , of het is zelf gratis zoals bij de Khan Academy (http://www.khanacademy.org) of bij edX (http://www.edx.org) waar zonder kosten online courses zijn te volgen bij de beste universiteiten van de wereld.

Wanneer het mogelijk is om zo op maat en in een eigen tempo kennis te verwerven, is natuurlijk de vraag: Wat is dan nog de toegevoegde waarde van de sessies in “classroom”? Ik verwacht dat het daar veel minder zal gaan om kennisoverdracht maar veel meer om reflectie over leerervaringen en problemen die in de werksituatie zijn ontstaan. Dus de uitdaging is om “just-in-time education” aan te bieden, die perfect aansluit bij de behoeften en uitdagingen van het bedrijf en de individuele manager of professional.

In essentie betekent dit dat “on-site learning” steeds belangrijker wordt en allerlei vormen van “blended learning” ontstaan. Nieuwe combinaties tussen leren op de werkplek, leren in een virtuele omgeving en leren in de classroom. We zien ook steeds meer ondernemingen zoals Crowdale (http://www.crowdale.com) op deze behoefte inspelen.

- Business schools zullen hun aanbod moeten verrijken met digitale leerplatforms, en het nog intensiever gebruiken van de sociale media om met managers en studenten te communiceren. Voorts is het belangrijk het aanbod van webinars en andere e-learning mogelijkheden te vergroten en intensiever ervaring op te doen met didactische innovaties zoals de “flipped classrooms” waarbij studenten vooraf aan het college zich intensief voorbereiden met bestudering van de theorie, het bekijken van videos en onderlinge kennisuitwisseling. In de classroom zelf gaat het dan vooral om dialoog, reflectie en verdieping.

Dit vraagt in eerste instantie om de een herdefiniëring van de rol van de docent. Charles Handy formuleerde het heel krachtig: de rol van de docent is om de studenten te begeleiding in de eigen zoektocht naar relevantie kennis.

- Ik verwacht ook dat steeds meer het eigen personeel in bedrijven zal worden betrokken bij het opleiden en mentoren van professionals. Het is effectief, kostenbesparend en het vergroot de betrokkenheid bij het bedrijf. Hiermee is ook het vroegtijdig vertrek van oudere, ervaren medewerkers te voorkomen. De mentor rol die ze krijgen is motiverend en een blijk van waardering van hun rijke ervaring.

Ook steeds meer universiteiten en hogescholen ontdekken de waarde van alumni mentoring. Het versterkt de band met de alumni en het biedt de studenten een verrijkte leerervaring. Door de mentoring van een ervaren alumnus ontstaat ook een beter beeld wat na afstuderen in het bedrijfsleven wordt gevraagd. Een boeiend initiatief op dit vlak waar steeds meer universiteiten en bedrijven zoals Google zich bij aansluiten is de oorspronkelijk Nederlandse startup: Dwillo (http://www.dwillo.com)

- Ik verwacht ook dat er steeds meer samenwerkingen ontstaan tussen business schools en consultancy bedrijven, om het aanbod aan ondersteuning bij specifieke managementproblemen te verrijken.

- Vanuit het perspectief van manager en professional. Het is te verwachten, door de verschoven psychologische contracten bij bedrijven (geen life-time employment meer) dat “multiple careering”, steeds meer zal voorkomen. Om de paar jaar vernieuwt zich de loopbaan, tot wel 4 of 5 keer in het professionele leven. Met elke verschuiving ontstaan nieuwe kennisbehoeften, en weinig tijd om op de markt te zoeken naar aanbieders. Dat betekent dat business schools veel meer een “lifetime partner” zullen moeten zijn, die de professional of manager bijstaat in de verschillende fasen van de loopbaan.

- Voor de professional of manager zal de opgave zijn een Personal Learning Network (http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_learning_network) te creëren, waarmee een permanente stroom van kennis, inspiratie en ideeën zijn te waarborgen. Het vraagt om zelfkennis, ondernemerschap en creativiteit om zo’n leernetwerk te creëren. Business schools kunnen daarbij ondersteunen.

Kortom: Het is een fascinerende tijd die vraagt om een kansgerichte, innovatieve mindset van zowel de universiteiten en business schools als van de managers en professionals.

Deel 2 van mijn blog “Innovaties in management education” zal in mijn volgende Ideebrief verschijnen. Verder heb ik net een interview gegeven voor het blad Sprout (http://www.sprout.nl) over de kansen voor start-ups rond deze innovaties in “management education”. Wanneer dit interview verschijnt zal ik in mijn ideebrief de link vermelden.

© Jeff Gaspersz, 2014

Prof. dr. Jeff Gaspersz is als hoogleraar innovatie verbonden aan Nyenrode Business Universiteit (http://www.nyenrode.com). Tevens is hij spreker en adviseur op het gebied van innovation management en business creativity.

Wilt u meer van zijn blogs lezen. Via www.ideebrief.nl (http://www.ideebrief.nl) kunt u zich aanmelden en u ontvangt tevens een gratis eBook met tips voor een creatiever team.

management education management education