De kans van verbindend denken - Jeff Gaspersz

Kansdenkblog nr. 11

De kans van verbindend denken

We werken in organisaties die sterk in verandering zijn en waarbij we de kans moeten zien in de verandering. We worden sterk afgerekend op de prestaties die we leveren en moeten ons steeds zien te motiveren. Ook onze privé-levens zijn complex. We hebben verschillende rollen te combineren. We stellen onszelf hoge eisen.

Om in zo’n complexe wereld onze doelen en dromen te kunnen realiseren hebben we een bepaald soort denken nodig: Het denken in verbindingen. Wanneer we verbonden denken dan proberen we een relatie te zien tussen wat er om ons heen is, om ons heen gebeurd en onszelf. In het verbonden denken slaan we bruggen en daardoor ontstaan er kansen.  Verbindend denken is een cruciale competentie in deze tijd. Voor personen en ook voor organisaties.

Enkele praktische voorbeelden van verbindend denken: 

- We lopen in een bos en beseffen dat de bomen die we zien levensvormen zijn, net als wijzelf. We voelen ons als levende wezens met de bomen verbonden. We denken niet in gescheidenheid maar  vanuit verbondenheid. Vanuit die verbondenheid gaan we zorgvuldiger om met het bos, met de natuur.

- In de jacht op goede ideeën van medewerkers kunnen we de volgende vraag stellen: Als dit nu jouw bedrijf zou zijn, welke beslissingen zou je dan nemen?  Welke veranderingen zou je doorvoeren?  We vragen dan eigenlijk om verbindend denken van de medewerker: Verbind je denken eens met het management van deze organisatie en tracht met hun bril naar de onderneming te kijken. Dat kan hele mooie kansen opleveren.  Evenzo voor de directeur die die zich in het denken verbindt met de werknemers: Als ik medewerker zou zijn, hoe zou ik dan het bedrijf ervaren? 

Wanneer we afstand nemen dan ontstaat een breder beeld van waaruit het gemakkelijker is om verbindend te denken. Een bijzonder voorbeeld hiervan komt naar voren in de uitspraak van de astronaut Donald Williams: ”Voor die personen die de Aarde vanuit de ruimt hebben gezien, en voor de honderden en misschien duizenden die het zullen ziens zal de ervaring hun perspectief veranderen. De dingen die we delen in onze wereld zijn veel waardevoller dan wat ons verdeeld houdt”. 

 

Tip:

Wanneer je het werk wat je momenteel doet, de relaties die je hebt, eens vanuit een bredere blijk bekijkt, wat geeft dat dan voor nieuwe inzichten? Zo’n bredere blik is bijvoorbeeld wanneer je tracht je leven als geheel voor te stellen. Als het ware overzie je heel je jeugd tot nu toe. Kijk je naar de andere kant van de tijdslijn, dan zie je nog de jaren die nog gaan komen. Zie je wellicht verbindingen, een verbindend patroon in je leven? Een consistentie, iets wat zich steeds herhaalt? Wat is de kans van wat je vanuit die brede blik ziet voor je keuzes op dit moment?

Een van de mooiste oefeningen in verbindend denken heeft Steven Covey (1) voorgesteld: Maak een sprong in de tijd en verbind je met de situatie waarin je aanwezig bent op je eigen begrafenis. Wat wil je dat familieleden en vrienden over je zeggen? Schrijf dat op. Dat is dan wat je diep verlangt te zijn en tot expressie te brengen in dit leven. 

Het kunnen denken in verbindingen in een wereld waar mensen, kennis en ideeën, steeds intenser met elkaar zijn verbonden, is een van de belangrijkste vaardigheid in de 21ste eeuw. Door verbindend denken kunnen we nieuwe kansrijke vormen van samenwerking ontdekken. Door verbindend denken zien we de ”big picture” die zingeeft aan de volgende stap die we zetten. 

 

(1) Stephen R. Covey: The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change, Free Press, Revised edition, 2004

 

© Jeff Gaspersz, 2016

Prof.dr. Jeff Gaspersz is als hoogleraar innovatie en business creativiteit verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast is hij spreker, adviseur en uitgever 

www.ideaseedingbooks.com (http://www.ideaseedingbooks.com)

 

Prof.dr. Jeff Gaspersz is als hoogleraar innovatie en business creativiteit verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast is hij spreker, adviseur en uitgever 

( www.ideaseedingbooks.com ) 

connect-20333_1920 connect-20333_1920