Prof. dr. Jeff Gaspersz - Beter spreken in het openbaar: tip nr.8

Blogreeks: Beter spreken in het openbaar

Ik heb op deze website een blog geschreven met 7 tips voor het beter spreken in het openbaar (https://www.jeffgaspersz.nl/nw-23740-7-3512864/nieuws/7_tips_voor_beter_spreken_in_het_openbaar.html). 

Het is gaan behoren tot een van mijn meest gelezen en gedeelde blogs. Klaarblijkelijk voldoet het aan een behoefte. De behoefte om steeds beter te worden in het presenteren voor een groep.

De wereld heeft veel behoefte aan nieuwe ideeën. Dus de aansporing is er voor iedereen om het podium op te gaan en te spreken, wanneer je een idee of inzicht hebt, dat het waard is om gedeeld te worden. 

Ik ontmoet wekelijks verschillende publieken voor wie ik mag spreken. Geen enkel optreden is hetzelfde. Ik heb echter wel een aantal waarnemingen en leerervaringen die ik graag deel. Daarom vervolg ik de blog  met 7 tips met nog een reeks van tips in deze ideebrief en de komende ideebrieven. Hierbij tip nr. 8:

Als de student gereed is dan verschijnt de meester. In deze uit het boeddhisme afkomstige gedachte, worden we aangemoedigd steeds open te staan aan voor anderen die verder zijn dan wij of het het geheel anders doen of benaderen. Voelen we ons geen student en denken we dat we er al zijn, dan zullen er ook geen anderen zijn die ons nog iets kunnen bijbrengen. De beste mindset is natuurlijk die van het open staan om steeds weer te leren.

Bestudeer daarom andere sprekers, leer van ze en integreer wellicht sommige elementen ook in je eigen presentatie. Ik noem enkele sprekers die mijzelf ernorm hebben geïnspireerd:

Verbinding maken met het publiek.

Dat gebeurt in de eerste seconden van je presentatie. Hoe begin je? Vele boeken over “hoe leer je beter spreken” zullen je aangeven dat je moet beginnen met zo helder mogelijk uit te leggen waar je het over gaat hebben. Dus even in vogelvlucht aangeven. “Ik ga eerst in op punt 1 en dan vervolgens, punt 2 en dan 3, 4 en 5 en sluit af met punt 6.” Wanneer ik zo’n spreker hoor dan ontstaat bij mij altijd het gevoel van vermoeidheid bij voorbaat. Ik zie op tegen de hele reeks van punt 1 tot en met punt 6 te moeten aanhoren. Hoe kan het ook anders?

Elizabeth Gilbert (auteur van ”Eat, Pray, Love”) begint haar TED Talk Your elusive genius (https://www.ted.com/talks/elizabeth_gilbert_on_genius#t-10144 ) (ruim 16 miljoen views) met: “Ik ben een schrijver” en geeft vervolgens aan dat schrijven haar levenslange passie en liefde is. Met die woorden creëert ze een warmte en verbondenheid in de zaal. En dan vervolgt ze ”Maar er is iets bijzonders gebeurd, waardoor ik dit heb moeten bijstellen.” Het publiek hangt aan haar lippen. Ze heeft in een paar seconden het publiek voor haar gewonnen. Hoe kun je in je eigen presentatie en speeches verbinding maken met het publiek?

Enthousiasme uitstralen.

In een presentatie ontstaat een energie uitwisseling met het publiek. Wanneer je eigen energie en enthousiasme gering is, dan kun je moeilijk verwachten dat het publiek heel energetisch is. Stijgt je eigen enthousiasme, dan zal het publiek niet achterblijven.

Niet iedereen heeft de energetische persoonlijkheid (en stem!) van Tony Robbins. Echter zijn enthousiasme (https://www.ted.com/talks/tony_robbins_asks_why_we_do_what_we_do#t-24048 ) werkt aanstekelijk. Wat kun je van Tony leren? Straal je zelf genoeg enthousiasme over je onderwerp uit in je presentatie? Enthousiasme is vrijwel niet te “faken”. Dus vraag jezelf: Wat enthousiasmeert mij diep in mijn onderwerp?

Voor mijn eigen thema “innovatie en creativiteit” weet ik dat wat mij raakt is dat veel mensen niet in hun creatiekracht komen door allerlei belemmeringen die ze in hun omgeving of in zichzelf ervaren. Terwijl die creatiekracht juist zo nodig is om vooruit te komen en doelen te bereiken. Als ik dan wegen aangeef om in organisaties en op het persoonlijk vlak de creatiekracht te versterken komt er vanzelf bij mij energie en enthousiasme vrij om er kennis over te delen.

Het publiek iets laten ervaren van je onderwerp.

Als we iets ervaren dan verdiept zich het leren en het inzicht. In mijn presentaties over innovatie en creativiteit laat ik een publiek van 100 deelnemers in de zaal ervaren dat ze door het verbinden van hun denken, in 5 minuten 600 kansen kunnen bedenken. Die 600 kansen, die op papier komen, stuur ik of de organisator ze achteraf toe. Die oefening creëert veel energie en men kijkt al uit naar de collectief gegenereerde oogst.

Geen mooier voorbeeld hoe je het publiek kan laten ervaren waarover je spreekt, dan Bill Gates in zijn speech over het belang van maatregelen tegen malaria. Kijk zelf maar naar dit fragment (https://www.youtube.com/watch?v=ppDWD3VwxVg) uit zijn presentatie. Het duurt een minuut maar heb je hier geen tijd voor ga dan direct naar 0:41 en daar gebeurt het.

Wat kun je in jouw eigen presentatie doen om de deelnemers een ervaring te brengen? 

Kortom: wees een student die gereed is, en er zullen vele leermeesters verschijnen! 

 

Oefening:

Obama is een van de meest gewaardeerde sprekers. Bestudeer een van zijn speeches (https://www.youtube.com/watch?v=QPQ2vZ-JvfU) en vraag je af waarom hij zo’n krachtige spreker is. Tracht elementen waar te nemen die in hun samenstel hem tot zo’n spreker maken. Welke van die elementen kunnen je eigen optredens verrijken?

 

© Jeff Gaspersz, 2019

Photo by Kane Reinholdtsen on Unsplash

kane-reinholdtsen-145944-unsplash (1) kane-reinholdtsen-145944-unsplash (1)

Reacties
Reactie: (Rob Adank)
22-12-2018, 11:27
Dank voor jouw inspirerende inzicht, Jeff, Met passie, authenticiteit en liefde blijft enthousiaste en interactie beter gewaarborgd. Zo krijgen innovatie en creativiteit gaandeweg meer ruimte. Ik heb mij zojuist aangemeld voor vervolg-communicatie via www.ideebrief.nl en zie jouw communicatie in 2019 met vertrouwen en belangstelling tegemoet.