Innovatiegericht leiderschap: de cruciale uitdaging van de overheid - prof.dr. Jeff Gaspersz

1. Inleiding In het maatschappelijk innovatieveld moet de overheid een actieve, ondernemende rol spelen, die Marianna Mazzucato heeft benoemd als de ondernemende overheid (Mazzucato, 2018).

Bij sommige innovaties zal de overheid al vroeg willen participeren in maatschappelijk gewenste innovatie-initiatieven of ‘launching customer’ willen zijn. Bij diepgaande veranderingen, zoals de energietransitie, wordt van de overheid een regisseursrol verwacht om de diffusie onder gebruikers van de energie-innovaties te versnellen.

Kortom, de overheid dient een organisatie te zijn die inspireert, kansen ontdekt en benut. Dat vraagt om effectief leiderschap dat zo’n mindset en cultuur in de organisatie stimuleert. In deze bijdrage ga ik in op deze vorm van leiderschap en geef adviezen voor concrete acties.

 

Lees hier (https://www.jeffgaspersz.nl/dl-23740-1-91143/download/stad-2019-artikel-jeffgaspersz.pdf) het gehele artikel

Dit artikel is verschenen in het boek: Technische en sociale innovatie (https://www.caop.nl/vraag-stad-2019-technische-en-sociale-innovatie-aan/)

Een uitgave van de bijzondere Leerstoelen van het CAOP die daarmee de vijfde editie van de Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) uit hebben gebracht. De STAD is een kritisch, analytisch overzicht van hoe de ambtelijke dienst ‘er kwalitatief en kwantitatief bij staat’. Het overkoepelende thema van STAD 2019 is: ‘Technologische en sociale innovatie bij de overheid’.

STAD2019-Cover STAD2019-Cover