De OR in coronatijd: blok aan je been? - Silvia Kloppers

Blogreeks: Visies en Innovaties in de Zorg - deel 6

Juist in coronatijd wil je als bestuurder snel kunnen doorpakken. Dan zit je dus niet te wachten op een OR met mogelijk vertragende procedures. Hoe zorg je dat je samen soepel optrekt? Silvia Kloppers is voorzitter van de OR van ASVZ (http://www.asvz.nl), een organisatie voor circa 5.000 mensen met een verstandelijke beperking en met 5.000 medewerkers. Haar ervaring: juist nu kun je prima samenwerken. Maar daar is wel iets voor nodig.

Ik neem je mee in het verhaal van de ondernemingsraad van ASVZ. Hoe werken wij? We bespreken elke 2 weken zo’n 4 instemmings- en adviesverzoeken. Eerst oriënteren we ons daarop en stellen we vragen aan de raad van bestuur. Ook bevragen we de achterban en onze contactpersonen: is dit stuk nu nodig? We geven suggesties en daarna nemen we een besluit. Allemaal heel vanzelfsprekend. Tot half maart.

En toen kwam corona

Ons werk kreeg ineens een heel andere wending. De dagactiviteiten van de cliënten vielen weg, de begeleiders gingen aan de slag op de woningen. Wat daarbij houvast bood, was het dagprogramma. Ik vertel je eerst iets over onze behandelvisie Triple C. (https://www.asvz.nl/specialismen/triple-c/)

Deze visie heeft ASVZ 25 jaar terug zelf ontwikkeld. De 3 C’s staan voor: cliënt, coach en competentie. In mijn woorden: de cliënt krijgt meer zelfvertrouwen in een voorspelbare omgeving. Daar doet hij of zij succeservaringen op, onvoorwaardelijk ondersteund door een coach. Maar hoe doe je dat als begeleider wanneer daar een vierde C bijkomt en iedereen zoveel mogelijk thuis moet werken? Als de cliënten in de stress schieten omdat zij ook geen bezoek meer mogen ontvangen? Kortom, als alle arbeidsomstandigheden in één klap anders zijn.

Alles is anders: wat nu?

Ook de OR moest zich heroriënteren op zijn taak. Wat is nu wijsheid? Ik denk altijd vanuit de visie van ASVZ die ik erg sterk vind: samen aanpakken, met open blik, kijken naar wat wél kan. Ik ga op zoek naar de balans tussen het bemoeilijkte werk van de medewerkers en het creëren van een omgeving waarin dat toch veilig kan. In de begeleiding van onze cliënten is anderhalve meter afstand houden onwerkbaar. Hoe zorgen we dan toch voor goede arbeidsomstandigheden voor de medewerkers? In 2019 hebben we onze OR-visie op papier gezet, namelijk dat we op een positieve manier vormgeven aan medezeggenschap in een gezonde organisatie waarin verbinding, autonomie, ontwikkeling en transparantie centraal staan. Mooie woorden, maar wat hebben we daar nu aan?

Sneller doorpakken lukt echt

We raken er aan gewend om met 20 personen via Conference Call te vergaderen. Dat valt niet mee omdat je elkaar niet ziet, maar het lukt ons. Op basis van vertrouwen, met heldere afspraken en een ijzeren discipline. We denken mee met de raad van bestuur en behartigen op een vlotte manier het medewerkersbelang. Daarvoor hebben we twee extra dingen van hen nodig: snelle informatievoorziening en overeenstemming over de tijdelijkheid van de maatregelen. Sommige voorstellen worden versneld ingevoerd, met de toevoeging van die tijdelijkheid. Andere voorstellen verlopen volgens het gebruikelijke stramien. Ik sluit aan bij de nieuwe regiegroep die zich helemaal richt op wat al die coronamaatregelen betekenen voor cliënten en medewerkers. Zodoende hebben we korte lijnen die leiden tot een goede dialoog met onze eigen OR-werkgroep. Vanuit onze achterban komen creatieve ideeën en oplossingen, die we ook meenemen. Deze werkwijze is volgens mij de essentie van een goede samenwerking.

Waarom vertel ik je dit verhaal?

Onze visie is niet alleen een beschrijving op papier. Juist als de stress oploopt, is een sterke gedeelde visie belangrijk. Die geeft vertrouwen en richting. Die geeft  medewerkers de ruimte om hun werk te blijven doen. Dus heb jij het gevoel dat jouw OR alleen maar vertragend werkt? Ga in gesprek met elkaar en dóe iets met je visie.

Silvia Kloppers,

voorzitter OR ASVZ

 

Deze blog vormt de 6de bijdrage in de blogreeks: Visies en Innovaties in de Zorg. 

Eerder verschenen bijdragen in deze reeks vindt u hier. (https://www.jeffgaspersz.nl/tp-23740-2/innovaties%20in%20de%20zorg)

 

 

 

 

Silvia_Kloppers Silvia_Kloppers

Reacties
Reactie: (Birgitte van de Water)
2-6-2020, 10:18
Goed voorbeeld van een daadkrachtige, meedenkende, positieve OR. Ook in coronatijd!

Reactie: (Mariette Bakker)
27-5-2020, 17:18
Mooi geschreven Silvia, ik ben trots op jou, voorzitter van onze OR!