Prof.dr. Jeff Gaspersz spreekt over kansgericht leiderschap voor topmanagers in de Rijksoverheid

sessie voor de Algemene Bestuursdienst op 27 oktober 2020

Introductie

Het datagedreven werken rond publieke opgaven en maatschappelijke uitdagingen wordt de ruggengraat van de efficiënte en effectieve uitvoering van overheidstaken. Data, Innovatie en ICT bieden overheden veel kansen om de dienstverlening proactief te versterken rond publieke opgaven, en zo de wendbaarheid én toekomstbestendigheid te vergroten. Het datagedreven werken biedt ook kansen om de eigen bedrijfsvoering en de interactie met burgers en bedrijven te verbeteren.

Dit vraagt om kennis van datatechnologie, een kansgerichte mindset én om leiderschap van top- en middenmanagers. Immers, de dataficatie betekent een fundamentele transformatie, die de overheid in het hart raakt van haar functioneren. Uit de probleemanalyse van het ABD-onderzoek Werk aan Uitvoering, blijkt dat het voor veel bestuurders, (top)managers en opdrachtgevers nog niet voldoende helder is wat nodig is om de kansen van data en het ‘opgave en datagedreven werken’ vanuit publieke waarden aan te grijpen, wat hun rol hierin kan zijn en welke inhoudelijke kennis en leiderschapscompetenties daarbij passen.

Na de module zijn deelnemers op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied (data)innovatie, kennen ze veel gebruikte termen, inspirerende praktijktoepassingen. Ze gaan zelf aan de slag met het versterken van de eigen innovatiekracht, die van de organisatie en ze krijgen handvatten voor leiderschap tijdens veranderen.

 

Thema’s door diverse docenten: 

data, Innovatie en ICT

datagedreven overheid

kansgericht leiderschap  (prof.dr. Jeff Gaspersz)

Logo_algemene_bestuursdienst.svg Logo_algemene_bestuursdienst.svg